PUZZLE INTERNATIONAL SHOW

شو بین المللی پازل شــو

خرید بلیط
artin shahvaran آرتین شاهوران
artin shahvaran آرتین شاهوران

معرفی هنرمندان و عوامل پازل شو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهیه کننده و کارگردان

تهیه کننده، کارگردان و خواننده

artin shahvaran آرتین شاهوران

​مجری ، استند آپ کمدین، نوازنده و خواننده

artin shahvaran آرتین شاهوران

تنظیم کننده موسیقی، سرپرست گروه و طراح آیتم

artin shahvaran آرتین شاهوران

​مجری ، استند آپ کمدین، نوازنده و خواننده

artin shahvaran آرتین شاهوران

تنظیم کننده موسیقی، سرپرست گروه و طراح آیتم

artin shahvaran آرتین شاهوران
artin shahvaran آرتین شاهوران

​دی جی ، کارگردان جلوه های ویژه TV و مدیر صحنه

خواننده و استند آپ کمدین

artin shahvaran آرتین شاهوران
artin shahvaran آرتین شاهوران

دنسر و طراح پرفورمنس

دنسر و طراح پرفورمنس

artin shahvaran آرتین شاهوران
artin shahvaran آرتین شاهوران

نوازنده ساز های کوبه ای

نوازنده سازهای کوبه ای

artin shahvaran آرتین شاهوران
artin shahvaran آرتین شاهوران

​دنسر و طراح پرفورمنس

دنسر و پرفورمنس کار

artin shahvaran آرتین شاهوران
artin shahvaran آرتین شاهوران

دنسر و پارکور کار

نوازنده گیتار الکتریک و گیتار باس

Copyright © 2021 Puzzle show, All rights reserved

Puzzleshowcompany@gmail.com​​​​​​​